icon kerkservice: kerkdiensten


kerkdiensten op Schiermonnikoog

Voor meer informatie over kerken op Schiermonnikoog zie: kerkschiermonnikoog.nl

Oecumenische zomeravonddiensten

De oecumenische zomeravonddiensten vangen aan om 19.15 uur en worden afwisselend gehouden in de Rooms-katholieke kapel aan de Badweg en de Got Tjark.

Parochie St. Egbert

Alle ochtenddiensten vangen aan om 10.30 uur en worden gehouden in de Rooms-katholieke kapel aan de Badweg (llen in de zomermaanden/vakanties).

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de oude- of Got Tjark. In juli en augustus wordt de dienst gehouden in het Cultureel Ontmoetingscentrum aan de Langestreek. Op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid voor ‘ontmoeten en groeten’ tijdens koffie na de dienst. Voor eventuele wijzigingen: zie publicatieborden bij de kerk.